Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 14
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Община Свищов за произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание,  чл.72, ал.1, т.6 и  чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение № 1203-НС от 04.08.2022  г. на ЦИК и Заповед № 839 – РД – 01 - 03/10.08.2022 г. на Кмета на община Свищов, Районна избирателна комисия Велико Търново,

 

Р Е Ш И:

            Определя единната номерация на избирателните секции в община Свищов за произвеждането за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

042800001, 042800002, 042800003, 042800005, 042800006, 042800007, 042800009, 042800010, 042800011, 042800012, 042800013, 042800014, 042800016, 042800017, 042800018, 042800019, 042800020, 042800021, 042800022, 042800023, 042800024, 042800025, 042800026, 042800030, 042800031, 042800032, 042800033, 042800034, 042800035, 042800041, 042800044, 042800047, 042800050, 042800053, 042800056, 042800058, 042800062, 042800065,  042800069, 042800070, 042800073, 042800074, 042800078, 042800080, 042800083, 042800086,  042800087, 042800088, 042800089, 042800090.

 

           Препис от решението да се предостави на Община Свищов.           

             Настоящето решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по късното по ред -обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:37 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения