Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 140
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Свищов и поправка на ЯФГ в лични данни на членове на СИК

Постъпило е предложение с вх. № 232/23.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Свищов и поправка на лични данни на членове на СИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново    

    

                                                  Р Е Ш И:

 

 1. ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СИК на територията на община Свищов, както следва

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800089  Ася Стефанова Михайлова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА ЛЮБОВКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, ЕГН:………….., тел. ………………
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800033  Емилия Янкова Ангелова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА КРАСИМИРА ПЕНЧЕВА КРУМОВА, ЕГН: …………….. тел. ……………..
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800041 Иванка Кръстева Владинова – председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА РАЙНА СВЕТОСЛАВОВА ДИМИТРОВА, ЕГН:  …………….., тел.  ……………………...

 

 1. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в свое Решение №

68/01.09.2022 г., с което са назначени състави на СИК на територията на община Свищов, както следва:

 1. В СИК 042800062 вместо „Михаил Маринов Михайлов“ да се чете „Михаил Великов Михайлов“;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения