Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 141
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново и поправка на ЯФГ в лични данни на членове на СИК

Постъпило е предложение с вх. № 234/23.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново и поправка на лични данни на членове на СИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново         

 

                                                 Р Е Ш И:

 

 1. ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СИК на територията на община Велико

Търново, както следва

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400003,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Йозлем Реханова Помакова​, ЕГН…………., Председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Вилдание Ниязиева Калоолу, ЕГН: ………..;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400003  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Христо Христов Хубавенски, ЕГН ………….., Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Йозлем Реханова Помакова, ЕГН: ………….
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400004,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Селин Генадиева Александрова, ЕГН: …………, Председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Вехбие Нуриева Балиева, ЕГН: ………………….
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400004,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Билгюл Харунова Мустафова, ЕГН: ………….., Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Селин Генадиева Александрова, ЕГН: ……………………….
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400014,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Добринка Иванова Добрева, ЕГН: …………, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Ширин Хасанова Алиева, ЕГН: ………………………..
 6. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400015,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Виктория Мариянова Димитрова, ЕГН: ……….. Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Петя Борисова Петрова, ЕГН: ………………………….
 7. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400021,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Анелия Йорданова Кожухарова, ЕГН: ……………….., Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Айлин Мехмедова Петрова, ЕГН: …………………..
 8. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400025,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Йелиз Орханова Мехмедова, ЕГН ……………., Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Петър Цонков Пачников, ЕГН: ……………………..
 9. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400039,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, ЕГН: ……………. Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Йорданка Мирославова Янкова, ЕГН: …………….
 10. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400040,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Берк Вейсал Фахрединов, ЕГН: …………, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Грациела Руменова Великова, ЕГН: ………………………...
 11. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400044,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Цветомила Станчева Стратиева, ЕГН: …………., Секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Яна Величкова Георгиева, ЕГН: …………………...
 12. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400048,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Памела Ивелинова Караиванова, ЕГН: …………., Зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Валентин Сергеев Русенов, ЕГН: …………………… .
 13. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400052,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Серай Нурхан Фикри, ЕГН: ………….., Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Катя Стефанова Манчева, ЕГН: ……………………...
 14. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400053,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Милка Пенева Цонева, ЕГН: ……….., Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Бахрие Юсеинова Даилова, ЕГН: …………….. .
 15. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400061,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Румяна Коцева Цекова, ЕГН: ………………, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Ирина Йорданова Нейкова, ЕГН: ……………………….
 16. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400070,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Мария Захариева Цонева, ЕГН: ………………, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Анелия Йорданова Кожухарова, ЕГН: …………………………
 17. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400071,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Камелия Атанасова Начева, ЕГН: ……………, Секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Анджелина Георгиева Коева, ЕГН: …………………………
 18. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400073,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Мехмед Асанов Кашев, ЕГН: …………….., Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Мюмюне Мехмедова Салимова, ЕГН: …………………………
 19. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400074,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Хюсеин Сураев Хюсеинов, ЕГН: ……………., Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Синем Юсеинова Расимова, ЕГН: ………………..
 20. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400076,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Едиз Ниязиев Акифов, ЕГН: …………, Зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Памела Ивелинова Караиванова, ЕГН: …………..
 21. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400078,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Камелия Светлозарова Герджикова, ЕГН: ……………, Секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Йелиз Орханова Мехмедова, ЕГН: …………..
 22. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400080, гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Селис Мехмед Хасан, ЕГН: …………, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Камелия Светлозарова Герджикова, ЕГН: …………………….
 23. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400081,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Силвия Славова Славова, ЕГН: …………….., Секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Николай Георгиев Генов, ЕГН: ………………………….;
 24. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400082,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Вурал Месру Мемишев, ЕГН: ………….., Секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Зорница Здравкова Гюмечева, ЕГН: …………………………..
 25. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400083,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Ремзие Ердинч Моллахасанова, ЕГН: …………, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Илия Кръстев Димитров, ЕГН: ………………………
 26. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400087,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Вехбие Нуриева Балиева, ЕГН: ……………., Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Детелина Йорданова Иванова, ЕГН: ……………………………;
 27. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400088,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Грациела Руменова Великова, ЕГН: ……………., Зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Нели Кънчева Караиванова, ЕГН: ……………………
 28. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400098,  с. Шереметя, обл. Велико Търново, Гюлсун Хасанова Асанова, ЕГН: ………………, Зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Лора Иванова Байрамова, ЕГН: ……………………….;
 29. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400120,  с. Беляковец, обл. Велико Търново, Айсел Ахмедова Юзеирова, ЕГН: …………, Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Елена Стефчева Янкова, ЕГН: …………………..;
 30. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400147,  гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Дамян Руменов Кънев, ЕГН: ………………. Член, като на негово място НАЗНАЧАВА Ахмед Кемалов Ахмедов, ЕГН: ……………………..
 31. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400148, гр Велико Търново, обл. Велико Търново, Айшегюл Гюлтекин Ахмед, ЕГН: ……………., Зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Даниел Митков Димитров, ЕГН: …………………….
 32. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400116, с. Балван, обл. Велико Търново, Фатме Османова Османова, ЕГН: …………., Зам.председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Акиф Вейсялов Акифов, ЕГН: ………………….

 

 1. ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в свое Решение №

62/01.09.2022 г., с което са назначени състави на СИК на територията на община Велико Търново, както следва:

 1. В СИК 040400058 телефонен номер на Иван Йорданов Ботев да се чете „……………“;
 2. В СИК 040400084 телефонен номер на Анка Недялкова Ангелова да се чете „……………..“

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения