Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 142
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

Постъпило е предложение вх. № 239/23.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме Промяната“ за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042600006 Коста Георгиев Янков – секретар и на негово място НАЗНАЧАВА Пламен Иванов Божанов, ЕГН ……………., тел. ……………….;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042600010 Пенка Ангелова Илиева – заместник-председател и на негово място НАЗНАЧАВА Цветелина Петкова Георгиева, ЕГН ……………., тел. ……………….;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042600012 Петър Иванов Панайотов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Ваня Йорданова Василева, ЕГН ……………., тел. ……………….;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042600015 Ивайло Пламенов Иванов – секретар и на негово място НАЗНАЧАВА Ивелина Милкова Дочева, ЕГН …………., тел. ……………….;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042600015 Пламен Иванов Божанов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Петър Иванов Панайотов, ЕГН ……………., тел. ……………….;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042600016 Даниела Красенова Димитрова – секретар и на негово място НАЗНАЧАВА Еленка Ангелова Грозданова, ЕГН ……………., тел. ……………….;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042600016 Юлиана Пламенова Димитрова – член и на негово място НАЗНАЧАВА Катерина Илиева Костадинова, ЕГН ……………., тел. ………………..

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения