Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 143
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Стражица

Постъпило е предложение с вх. № 240/23.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Стражица.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

 

                Р Е Ш И:

 

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 043100019, село Лозен, общ. Стражица – Мирем Лютфиева Ахмедова - секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Асен Маринов Владимиров, с ЕГН ***, тел: ***.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения