Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 144
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Павликени

Постъпило е предложение вх. № 241/23.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ за извършване на промени в състави на СИК, на територията на Община Павликени.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да се извърши замяна на СИК в Община Павликени, поради което:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200021 село Батак, общ. Павликени – Алина Здравкова Атанасова – заместник председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Асен Венелинов Асенов, с ЕГН ***, тел: ***;
 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042200036 село Михалци, общ. Павликени – Ивайло Цветанов Петков – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Магдалена Петкова Димитрова, с ЕГН ***, тел: ***

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения