Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 145
Велико Търново, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Сухиндол

Постъпило е предложение с вх. № 243/23.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Сухиндол.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

 

                Р Е Ш И:

 

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 043200010, град Сухиндол – Николай Радостинов Колев - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Иван Асенов Коджабашев, с ЕГН***, тел: ***.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 23.09.2022 в 17:32 часа

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения