Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 15
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Община Елена за произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание,  чл.72, ал.1, т.6 и  чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение № 1203-НС от 04.08.2022  г. на ЦИК и Заповед № РД – 02 – 05 – 537 /08.08.2022 г. на Кмета на община Елена, Районна избирателна комисия Велико Търново,

 

Р Е Ш И:

            Определя единната номерация на избирателните секции в община Елена за произвеждането за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

041300001, 041300002, 041300003, 041300004, 041300005, 041300006, 041300010, 041300011, 041300012, 041300013, 041300015, 041300016, 041300017, 041300018, 041300019, 041300020, 041300021, 041300022, 041300023, 041300024, 041300025, 041300026, 041300027, 041300028, 041300029.

 

           Препис от решението да се предостави на Община Елена.           

             Настоящето решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по късното по ред -обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:37 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения