Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 16
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Община Полски Тръмбеш за произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание,  чл.72, ал.1, т.6 и  чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение № 1203-НС от 04.08.2022  г. на ЦИК и Заповед № РД – 04 – 03 – 8191 /09.08.2022 г. на Кмета на община Полски Тръмбеш, Районна избирателна комисия Велико Търново,

 

Р Е Ш И:

            Определя единната номерация на избирателните секции в община Полски Тръмбеш за произвеждането за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

042600001, 042600002, 042600003, 042600004, 042600005, 042600006, 042600007, 042600008, 042600009, 042600010, 042600011, 042600012, 042600013, 042600014, 042600015, 042600016, 042600017, 042600018, 042600019, 042600020, 042600021.

 

           Препис от решението да се предостави на Община Полски Тръмбеш.           

             Настоящето решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по късното по ред -обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:38 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения