Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 171
Велико Търново, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Свищов

Постъпили са предложения с вх. № 277/26.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Свищов.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Велико Търново      

  

                                                 Р Е Ш И:

 

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800014  в общ. Свищов Деян Кръстев Кръстев – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА ИСКРЕНА ЗЛАТКОВА НЕНОВА-СИДЕРОВА, ЕГН:  , тел.  .
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800089  в общ. Свищов Гинка Борисова Ташкова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Ася СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА, ЕГН:  , тел.  .
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800018  в общ. Свищов Веселин Николов Стефанов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА ВИОЛЕТА АТАНАСОВА БЛАГОВА, ЕГН:  , тел.  .
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800062  в общ. Свищов Иваничка Илиева Илиева – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА, ЕГН:  , тел.  .

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 17:29 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения