Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 172
Велико Търново, 26.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ДПС“ в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Постъпило е заявление, заведено с вх. №278/26.09.2022 г. във входящия регистър на РИК – Велико Търново, подадено от ПП „ДПС“  чрез упълномощен представител, за регистрация на застъпници на ПП „ДПС“ в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Заявлението е вписано във входящ регистър под № 1/25.09.2022 г. на предложените за регистрация застъпници /Приложение № 43 – НС/. Със заявлението са предложени общо 10 броя застъпници на кандидатските листи за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Към заявлението (Приложение № 43-НС от изборните книжа) са приложени:  заверено копие на пълномощно - 2 броя, списък на предложените застъпници на хартиен носител и в електронен вид, съгласно Решение № 1318-НС/ 19.08.2022 г. на ЦИК и 10 броя декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК /Приложение № 45-НС/ от изборните книжа.

Списъкът с  предложените застъпници е проверен, чрез информационната система, поддържана от „Информационно обслужване“ АД, като не се констатира несъответствие и са изпълнени изискванията на чл.117, ал.3 и ал.4 от ИК и и Решение № 1318-НС/ 19.08.2022 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

 

Поради което и на основание чл. 72, ал.1,  т.15 и чл.118, ал.1 и 2  от ИК, РИК - Велико Търново

                                                            РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 10 бр. застъпницина кандидатската листа на ПП „ДПС“ изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г., а именно:

1.      Вейсял Байзитов Салиев

 

2.      Севджан Ахмедова Учар

 

3.      Надежда Дочева Чолакова

 

4.      Георги Тошков Живков

 

5.      Драгомир Георгиев Живков

 

6.      Аннет Калинова Илиева

 

7.      Павлина Антонова Станиславова

 

8.      Бехидже Мехмедова Адемова

 

9.      Бенко Димитров Бенев

 

10.  Цветомир Стойнов Станиславов

 

 

 1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 17:29 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения