Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 174
Велико Търново, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Свищов

Постъпили са предложения с вх. № 282/26.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „ГЕРБ - СДС“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Свищов.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Велико Търново    

    

Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800007 Мария Пламенова Митрофанова с ЕГН: ***- Секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Владимир Цветанов Пасков с ЕГН: ***, тел: ***;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800016 Искра Великова Гайдарова с ЕГН: *** - Зам.-председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Мария Пламенова Митрофанова с ЕГН: ***, тел: ***,
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800018 Дамян Цветанов Дамянов с ЕГН: *** - Зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Румяна Николаева Атанасова с ЕГН: ***, тел: ***;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800018 Тодорка Цекова Иванова с ЕГН: *** – Член,  като на негово място НАЗНАЧАВА Ивелина Огнянова Крумова с ЕГН: ***, тел: ***;
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800024 Елка Антонова Дамянова с ЕГН: *** - Зам.-председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Радостин Дамянов Дамянов, с ЕГН: ***, тел: ***;
 6. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800030 Христина Тодорова Александрова с ЕГН: ***- Зам.-председател,  като на негово място НАЗНАЧАВА Станчо Николов Станев с ЕГН: ***, тел: ***;
 7. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800088 Румяна Николаева Атанасова с ЕГН: *** - Секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Йорданка Петрова Василева с ЕГН: ***, тел: ***;
 8. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800062 Илия  Ангелов Горчев с ЕГН: *** – Председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Рени Василева Николова с ЕГН: ***, тел: ***.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 17:29 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения