Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 176
Велико Търново, 26.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“

С вх. № 284/26.09.2022г. в РИК- Велико Търново е постъпил списък  на 63 /шестдесет и три/ броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022 г. от КП „ГЕРБ - СДС“.

След извършена проверка РИК-Велико Търново констатира, че по отношение на всичките 63 /шестдесет и три/ лица, упълномощени представители, са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1,  във връзка с чл. 124 ИК и Решение № 1332 - НС от 26.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Велико Търново

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Велико Търново списък на 63 /шестдесет и три/ лица упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022 г., от КП „ГЕРБ - СДС“ за област Велико Търново, а именно:  

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощно

1

Лейля Мехмедова Узунова

 

1./26.09.2022г.

2

Есма Юсменова Ризова

 

2./26.09.2022г.

3

Осман Мустафов Узунов

 

3./26.09.2022г.

4

Мерал Айдън Есад

 

4./26.09.2022г.

5

Здравко Николов Пеев

 

5./26.09.2022г.

6

Татяна Петрова Монова

 

6./26.09.2022г.

7

Мехмед Алейдинов Узунов

 

7./26.09.2022г.

8

Иван-Борис Тошев Иванов

 

8./26.09.2022г.

9

Лейля Тунджай Узунова

 

9./26.09.2022г.

10

Алейдин Мехмедов Узунов

 

10./26.09.2022г.

11

Анна Иванова Апостолова

 

11./26.09.2022г.

12

Моника Атанасова Начева

 

12./26.09.2022г.

13

Иван Павлов Апостолов

 

13./26.09.2022г.

14

Мариана Димитрова Узунова

 

14./26.09.2022г.

15

Васил Петров Георгиев

 

15./26.09.2022г.

16

Мартин Сашев Славов

 

16./26.09.2022г.

17

Даниела Гошева Иванова

 

17./26.09.2022г.

18

Марияна Петрова  Петкова

 

18./26.09.2022г.

19

Станимир Илиянов Йосифов

 

19./26.09.2022г.

20

Ренета Тодорова Петкова

 

20./26.09.2022г.

21

Григор Тодоров Петков

 

21./26.09.2022г.

22

Соня Стефанова Радева

 

22./26.09.2022г.

23

Руска Пейкова Петрова

 

23./26.09.2022г.

24

Лидия Асенова Ботева

 

24./26.09.2022г.

25

Красимира Бонева Стоилова

 

25./26.09.2022г.

26

Христо Димитров Мандров

 

26./26.09.2022г.

27

Дочка Стойкова Димитрова

 

27./26.09.2022г.

28

Петър Василев Петров

 

28./26.09.2022г.

29

Славен Миленов Славчев

 

29./26.09.2022г.

30

Мариана Пенева Владева

 

30./26.09.2022г.

31

Анка Стефанова Петрова

 

31./26.09.2022г.

32

Веселинка Борисова  Керезова

 

32./26.09.2022г.

33

Борислав Димитров Кожухаров

 

33./26.09.2022г.

34

Надя Илиева Иванова

 

34./26.09.2022г.

35

Олга Пламенова Иванова

 

35./26.09.2022г.

36

Емилия Стефанова Павлова

 

36./11.11.2021г.

37

Димитър Симеонов Димитров

 

37./26.09.2022г.

38

Радина Маринова Дончева

 

38./26.09.2022г.

39

Анита Кирилова Петкова

 

39./26.09.2022г.

40

Нели Маринова Радева

 

40./26.09.2022г.

41

Даринка Митева Петрушева

 

41./26.09.2022г.

42

Павлина Йорданова Колева

 

42./26.09.2022г.

43

Галя Иванова Маринова

 

43./26.09.2022г.

44

Стефка Маринова Стойкова

 

44./26.09.2022г.

45

Христина Ангелова Станчева

 

45./26.09.2022г.

46

Цанка Стоянова Трухчева

 

46./26.09.2022г.

47

Лилия Спасова Велинова

 

47./26.09.2022г.

48

Микаел Пламенов Димитров

 

48./26.09.2022г.

49

Владимир Петров Иванов

 

49./26.09.2022г.

50

Кинка Василева Георгиева

 

50./26.09.2022г.

51

Георги Стефанов Георгиев

 

51./26.09.2022г.

52

Георги Стефанов Чолаков

 

52./26.09.2022г.

53

Румен Тодоров Александров

 

53./26.09.2022г.

54

Мишо Йорданов Ангелов

 

54./26.09.2022г.

55

Величка Симеонова Стоянова

 

55./26.09.2022г.

56

Александра Стоянова Ковачева

 

56./26.09.2022г.

57

Валентина Тодорова Димитрова

 

57./26.09.2022г.

58

Стела Христова Христова

 

58./26.09.2022г.

59

Веселин Иванов Михайлов

 

59./26.09.2022г.

60

Петър Стоянов Цонев

 

60./26.09.2022г.

61

Велика Раднева Джамбазова

 

61./26.09.2022г.

62

Преслава Стефанова Раднева

 

62./26.09.2022г.

63

Николай Стоянов Зурков

 

63./26.09.2022г.

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 26.09.2022 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения