Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 178
Велико Търново, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Горна Оряховица

Постъпило е предложение с вх. № 287/27.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“ за извършване на промяна в състави на СИК на територията на Община Горна Оряховица.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия – Велико Търново

                Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600007 Николай Петков Кузманов  - секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Тоня Красимирова Стоева, ЕГН: ……., тел. …….
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600008  Тоня Красимирова Стоева - секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Марияна Стефанова Христова, ЕГН: ……., тел. …….
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600020  Цветелина Янкова Йорданова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Румяна Георгиева Найденова-Димитрова, ЕГН: ……., тел. …….
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600037  Йордан Георгиев Георгиев - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Наталия Илиянова Спасова, ЕГН: ……., тел. …….
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600045  Денислав Пенев Пенев - секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Пламен Пламенов Петров, ЕГН: ……., тел. …….
 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040600046  Маргарита Ганева Косева - член,  като на нейно място НАЗНАЧАВА Никола Георгиев Хрелев, ЕГН: ……., тел. …….
 7. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600053 Ивайло Милков Иванов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Мариан Атанасов Атанасчев, ЕГН: ……., тел. …….
 8. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600053  Адриан Сохейлов Мотахар - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Цветелина Илиянова Николова, ЕГН: ……., тел. …….
 9. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600075  Никола Георгиев Хрелев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Стефан Николов Николов, ЕГН: ……., тел. ……..
 10. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600079  Стефан Николов Николов – заместник-председател,  като на негово място НАЗНАЧАВА Станислава Бориславова Борисова, ЕГН: ……., тел. …….

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:41 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения