Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 180
Велико Търново, 28.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“

С вх. № 293/27.09.2022г. в РИК- Велико Търново е постъпил списък  на 79 /седемдесет и девет/ броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022 г. от КП „ГЕРБ - СДС“.

След извършена проверка РИК-Велико Търново констатира, че по отношение на 78 /седемдесет и осем/ лица, са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК. Едно от предложените лица вече е регистрирано като упълномощен представител при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022 г. от КП „ГЕРБ - СДС“ с Решение №176/26.09.2022 г. на РИК-В.Търново.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1,  във връзка с чл. 124 ИК и Решение № 1332 - НС от 26.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Велико Търново

Р Е Ш И:

 

1.ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Велико Търново списък на 78 /седемдесет и осе/ лица упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022 г., от КП „ГЕРБ - СДС“ за област Велико Търново, а именно:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощно

1

Пенка Георгиева Крумова-Стоянова

 

64./27.09.2022г.

2

Фатме Якубова Хамзова

 

65./27.09.2022г.

3

Кирил Иванов Димитров

 

66./27.09.2022г.

4

Мустафа Тахиров Мустафов

 

67./27.09.2022г.

5

Светослава Атанасова Йорданова

 

68./27.09.2022г.

6

Ванеса Миленова Кръстева

 

69./27.09.2022г.

7

Аня Иванова Гаджалова

 

70./27.09.2022г.

8

Деян Добрев Йовков

 

71./27.09.2022г.

9

Милена Василева Кирчева

 

72./27.09.2022г.

10

Теодора Маринчева Маринова

 

73./27.09.2022г.

11

Нарън Кязим Мурад

 

74./27.09.2022г.

12

Никола Атанасов Тарапанов

 

75./27.09.2022г.

13

Марийка Петкова Стефанова

 

76./27.09.2022г.

14

Иванка Савова Георгиева

 

77./27.09.2022г.

15

Тодор Петров Тодоров

 

78./27.09.2022г.

16

Лиляна Николова Светославова

 

79./27.09.2022г.

17

Ангел Георгиев Кошутански

 

80./27.09.2022г.

18

Славчо Иванов Аврамов

 

81./27.09.2022г.

19

Павлин Петров Петров

 

82./27.09.2022г.

20

Красимира Николова Йорданова

 

83./27.09.2022г.

21

Борис Василев Василев

 

84./27.09.2022г.

22

Пенка Милкова Георгиева

 

85./27.09.2022г.

23

Стефан Димитров Добрев

 

86./27.09.2022г.

24

Паола Стоянова Златева

 

87./27.09.2022г.

25

Радостин Кузев Георгиев

 

88./27.09.2022г.

26

Петя Стефанова Георгиева

 

89./27.09.2022г.

27

Камен Илиянов Илиев

 

90./27.09.2022г.

28

Минко Стоев Хаджийски

 

91./27.09.2022г.

29

Танка Енева Тананеева

 

92./27.09.2022г.

30

Стефка Николова Хинова

 

93./27.09.2022г.

31

Димитър Кирилов Хинов

 

94./27.09.2022г.

32

Цеца Илиева Тодорова

 

96./27.09.2022г.

33

Иванка Янкова Левтерова

 

97./27.09.2022г.

34

Тереза Денчева Денева

 

98./27.09.2022г.

35

Лидия Маринова Калчева

 

99./27.09.2022г.

36

Красимир Николов Калчев

 

100./27.09.2022г.

37

Бисер Григоров Белчев

 

101./27.09.2022г.

38

Ивелин Митков Манолов

 

102./27.09.2022г.

39

Александра Атанасова Игнатова

 

103./27.09.2022г.

40

Валентина Димитрова Маркова

 

104./27.09.2022г.

41

Пейчо Йорданов Пейчев

 

105./27.09.2022г.

42

Даниел Иванов Стоянов

 

106./27.09.2022г.

43

Ива Йорданова Стоянова

 

107./27.09.2022г.

44

Никола Димитров Бузов

 

108./27.09.2022г.

45

Валентин Момчилов Петров

 

109./27.09.2022г.

46

Николета Пламенова Петрова

 

110./27.09.2022г.

47

Ангел Петров Ангелов

 

111./27.09.2022г.

48

Атанас Благинов Атанасов

 

112./27.09.2022г.

49

Биляна Каменова Колева

 

113./27.09.2022г.

50

Борислав Мариянов Сашев

 

114./27.09.2022г.

51

Ваня Здравкова Антонова

 

115./27.09.2022г.

52

Ваня Петрова Радкова

 

116./27.09.2022г.

53

Владимир Петров Василев

 

117./27.09.2022г.

54

Георги Енчев Банков

 

118./27.09.2022г.

55

Георги Любомиров Генчев

 

119./27.09.2022г.

56

Георги Николаев Начев

 

120./27.09.2022г.

57

Десислава Здравкова Здравкова

 

121./27.09.2022г.

58

Димитър Атанасов Паскалев

 

122./27.09.2022г.

59

Емил Кънчев Георгиев

 

123./27.09.2022г.

60

Здравко Димитров Иванов

 

124./27.09.2022г.

61

Илийка Иванова Иванова

 

125./27.09.2022г.

62

Калоян Ивайлов Гергов

 

126./27.09.2022г.

63

Личко Иванов Ангелов

 

127./27.09.2022г.

64

Мариян Георгиев Иванов

 

128./27.09.2022г.

65

Мариян Георгиев Петков

 

129./27.09.2022г.

66

Мирослав Жеков Якимов

 

130./27.09.2022г.

67

Митко Крумов Димитров

 

131./27.09.2022г.

68

Митко Парушев Димитров

 

132./27.09.2022г.

69

Михаил Светославов Хаджийски

 

133./27.09.2022г.

70

Недко Христов Неделчев

 

134./27.09.2022г.

71

Никола Спасов Василев

 

135./27.09.2022г.

72

Николай Иванов Пенков

 

136./27.09.2022г.

73

Петя Паскалева Атанасова

 

137./27.09.2022г.

74

Радослав Тодоров Савов

 

138./27.09.2022г.

75

Рифат Асанов Рифатов

 

139./27.09.2022г.

76

Севдалин Руменов Севданов

 

140./27.09.2022г.

77

Стефка Серафимова Папудова

 

141./27.09.2022г.

78

Тошко Крумов Димитров

 

142./27.09.2022г.

  1. ОТКАЗВА да публикува лицето Цанка Стоянова Трухчева, т.к. същата вече е публикувана на интернет страницата на РИК-В.Търново като упълномощен представител от КП „ГЕРБ - СДС“ с Решение №176/26.09.2022 г. на РИК-В.Търново

Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения