Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 181
Велико Търново, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № 294/27.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“ за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400020 Ермин Андай Коюмджу – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Валентина Иванова Врайкова, ЕГН: ……., тел. ………
 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400021 Шенай Ахмед Коюмджу – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Маргарита Александрова Маринова, ЕГН: ……., тел. ………
 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400039 Станимир Симеонов Иванов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Иван Йорданов Атанасов, ЕГН: ……., тел. ………
 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400048, Яни Илиев Илиев – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Татяна Недкова Иванова, ЕГН: ……., тел. ………
 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400055, Денислав Ивелинов Бончев – секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА с Веска Маринова Мошева, ЕГН: ……., тел. ………
 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400074, Диана Симеонова Цонева – секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Красимира Иванова Басаркова, ЕГН: ……., тел. ………
 7. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400083, Татяна Минева Жекова – секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Бисера Петкова Божинова, ЕГН: ……., тел. ………
 8. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК 040400092, Даниел Иванов Любенов – член, като на негово място НАЗНАЧАВА Здравко Райчев Грънчаров, ЕГН: ……., тел. ………
 9. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 0404000134, Юлиана Милкова Руневска – заместник-председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Миглена Илиева Борисова, ЕГН: ……., тел. ………
 10. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК 0404000141 Ани Калчева Първова - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Иван Иванов Райков, ЕГН: ……., тел. ………

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:44 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения