Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 183
Велико Търново, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Свищов

Постъпило е предложение вх. № 296/27.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“  за извършване на промени в състави на СИК, на територията на Община Свищов.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да се извърши замяна на СИК в Община Свищов, както следва:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК 042800041 Велизара Божидарова Бозарова – заместник председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Памела Христова Атанасова, ЕГН: ………, тел.: ………;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800088 Ани Кирилова Бошнакова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Владислав Валериев Ангелов, ЕГН: ………, тел.: ………;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800005 Цветомир Василев Витков – зам. председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Галена Веселинова Данаилова, ЕГН: ………, тел.: ………;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800006 Галена Веселинова Данаилова – зам. председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Пламен Радков Манев, ЕГН: ………, тел.: ………;
 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800013 Татяна Димитрова Симеонова – секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Магдалена Иванова Кирилова, ЕГН: ………, тел.: ………;
 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800024 Тюркян Кязимова Мехмедова – член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Румяна Тодорова Патеева, ЕГН: ………, тел.: ………;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:45 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения