Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 187
Велико Търново, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново и поправка на ЯФГ в лични данни на членове на СИК.

Постъпило е предложение с вх. № 300/28.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново поправка на ЯФГ в лични данни на членове на СИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново   от Изборния кодекс Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400121  Мехмед Шенол Пастърмаджиев- Председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Теодора Славчева Пастърмаджиева,  ЕГН …………….., тел. ………………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400131 Суат Неджмиев Сармахмудов- член, като на негово място НАЗНАЧАВА Ервин Веселинов Кашев,  ЕГН ………………, тел. ……………….;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на 040400134  Юлиян Ангелов Ангелов- член, като на негово място НАЗНАЧАВА Кемал Мустафов Шефкетов,  ЕГН …………….., тел. ………………;

 

 1. Допуска поправка на ЯФГ в СИК № 040400129, като телефонен номер на Невзет Ибриямов Емишев вместо ……………. да се чете ………………….;

 

 

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:46 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения