Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 188
Велико Търново, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състав на СИК на територията на Община Елена

Постъпило е предложение вх. № 301/27.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“, за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Елена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

           Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300018 с. Константин, общ. Елена, Иван Иванов Райков -секретар и на негово място НАЗНАЧАВА Доника Иванова Стойкова, ЕГН……, тел: ……….;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения