Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 189
Велико Търново, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпили са предложения с вх. № 305/27.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“ за извършване на промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Велико Търново  

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400095 в общ. В. Търново Мирослава Христова Колева – член като на негово място НАЗНАЧАВА Лиляна Димитрова Савова, ЕГН  , тел.  ;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400123 в общ. В. Търново Таня Илиева Иванова – член като на негово място НАЗНАЧАВА Румен Илиев Георгиев, ЕГН  , тел.  ;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400132 в общ. В. Търново Бистра Господинова Кънева – член като на негово място НАЗНАЧАВА Мария Тодорова Шеева, ЕГН  , тел.  ;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400149 в общ. В. Търново Камелия Йорданова Кузнецова – председател като на негово място НАЗНАЧАВА Десислава Атанасова Колева, ЕГН  , тел.  ;
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400024 в общ. В. Търново Иван Димов Станчев – член като на негово място НАЗНАЧАВА Донка Славова Станчева, ЕГН  , тел.  .

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:47 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения