Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 190
Велико Търново, 28.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

С вх. № 306/27.09.2022г. в РИК- Велико Търново е постъпил списък  на 123 /сто двадесет и три/ броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022 г. от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

След извършена проверка РИК-Велико Търново констатира, че по отношение на всичките 123 /сто двадесет и три/ лица, упълномощени представители, са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.1,  във връзка с чл. 124 ИК и Решение № 1332 - НС от 26.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, РИК-Велико Търново

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Велико Търново списък на 123 /сто двадесет и три/  лица упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022 г., от от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за област Велико Търново, а именно:  

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Анета Кирилова Маноилова-Григорова

 

ПНС-ВТ-001 / 27.09.2022 г.

2

Атанас Стефанов Атанасов

 

ПНС-ВТ-002 / 27.09.2022 г.

3

Валентина Георгиева Димитрова-Стойнова

 

ПНС-ВТ-003 / 27.09.2022 г.

4

Венка Петрова Кутева-Цветкова

 

ПНС-ВТ-004 / 27.09.2022 г.

5

Димитър Иванов Чолаков

 

ПНС-ВТ-005 / 27.09.2022 г.

6

Желка Илиева Денева

 

ПНС-ВТ-006 / 27.09.2022 г.

7

Иван Илиев Райков

 

ПНС-ВТ-007 / 27.09.2022 г.

8

Иван Велков Иванов

 

ПНС-ВТ-008 / 27.09.2022 г.

9

Мариана Радева Бояджиева

 

ПНС-ВТ-009 / 27.09.2022 г.

10

Марио Станимиров Иванов

 

ПНС-ВТ-010 / 27.09.2022 г.

11

Марина Руменова Костадинова

 

ПНС-ВТ-011 / 27.09.2022 г.

12

Мирко Иванов Робов

 

ПНС-ВТ-012 / 27.09.2022 г.

13

Михаил Йорданов Стойчев

 

ПНС-ВТ-013 / 27.09.2022 г.

14

Радка Тодорова Маркова

 

ПНС-ВТ-014 / 27.09.2022 г.

15

Роза Димитрова Мишева

 

ПНС-ВТ-015 / 27.09.2022 г.

16

Сергей Драганов Стойков

 

ПНС-ВТ-016 / 27.09.2022 г.

17

Христо Иванов Бижев

 

ПНС-ВТ-017 / 27.09.2022 г.

18

Пенко Николаев Пенев

 

ПНС-ВТ-018 / 27.09.2022 г.

19

Светлана Минчева Бояджиева-Георгиева

 

ПНС-ВТ-019 / 27.09.2022 г.

20

Симона Лазарова Лазарова

 

ПНС-ВТ-020 / 27.09.2022 г.

21

Йордан Стефанов Свраков

 

ПНС-ВТ-021 / 27.09.2022 г.

22

Наталия Владимирова Сотирова

 

ПНС-ВТ-022 / 27.09.2022 г.

23

Габриела Цанкова Цанкова

 

ПНС-ВТ-023 / 27.09.2022 г.

24

Анастасия Йозова Михайлова

 

ПНС-ВТ-024 / 27.09.2022 г.

25

Лиляна Любомирова Димитрова

 

ПНС-ВТ-025 / 27.09.2022 г.

26

Любомир Чавдаров Любенов

 

ПНС-ВТ-026 / 27.09.2022 г.

27

Севдан Методиев Златанов

 

ПНС-ВТ-027 / 27.09.2022 г.

28

Милен Николаев Иванов

 

ПНС-ВТ-028 / 27.09.2022 г.

29

Красимир Иванов Стефанов

 

ПНС-ВТ-029 / 27.09.2022 г.

30

Екатерина Димитрова Романова

 

ПНС-ВТ-030 / 27.09.2022 г.

31

Христо Галинов Кавалски

 

ПНС-ВТ-031 / 27.09.2022 г.

32

Дончо Пенчев Дончев

 

ПНС-ВТ-032 / 27.09.2022 г.

33

Милка Дончева Христова

 

ПНС-ВТ-033 / 27.09.2022 г.

34

Петър Иванов Петров

 

ПНС-ВТ-034 / 27.09.2022 г.

35

Венцислав Стоянов Иванов

 

ПНС-ВТ-035 / 27.09.2022 г.

36

Десислава Ангелова Паунчева

 

ПНС-ВТ-036 / 27.09.2022 г.

37

Георги Дамянов Серафимов

 

ПНС-ВТ-037 / 27.09.2022 г.

38

Анатоли Пенчев Ангелов

 

ПНС-ВТ-038 / 27.09.2022 г.

39

Камен Енчев Каменов

 

ПНС-ВТ-039 / 27.09.2022 г.

40

Милен Димитров Йовков

 

ПНС-ВТ-040 / 27.09.2022 г.

41

Нели Досева Рангелова

 

ПНС-ВТ-041 / 27.09.2022 г.

42

Георги Илиев Терзиев

 

ПНС-ВТ-042 / 27.09.2022 г.

43

Денчо Христов Денчев

 

ПНС-ВТ-043 / 27.09.2022 г.

44

Мариана Иванова Трифонова

 

ПНС-ВТ-044 / 27.09.2022 г.

45

Шериф Ашимов Шерифов

 

ПНС-ВТ-045 / 27.09.2022 г.

46

Наталия Атанасова Тодорова

 

ПНС-ВТ-046 / 27.09.2022 г.

47

Димитър Георгиев Димитров

 

ПНС-ВТ-047 / 27.09.2022 г.

48

Красимир Йорданов Мартинов

 

ПНС-ВТ-048 / 27.09.2022 г.

49

Евтим Григоров Костадинов

 

ПНС-ВТ-049 / 27.09.2022 г.

50

Йорданка Ангелова Цветанова

 

ПНС-ВТ-050 / 27.09.2022 г.

51

Захари Радославов Занчев

 

ПНС-ВТ-051 / 27.09.2022 г.

52

Милко Петров Дойков

 

ПНС-ВТ-052 / 27.09.2022 г.

53

Маргарита Йорданова Добрева

 

ПНС-ВТ-053 / 27.09.2022 г.

54

Боян Кирилов Боянов

 

ПНС-ВТ-054 / 27.09.2022 г.

55

Васила Димитрова Петрова

 

ПНС-ВТ-055 / 27.09.2022 г.

56

Иванка Дафинова Донева

 

ПНС-ВТ-056 / 27.09.2022 г.

57

Иван Трифонов Тодоров

 

ПНС-ВТ-057 / 27.09.2022 г.

58

Наташа Иванова Кирова

 

ПНС-ВТ-058 / 27.09.2022 г.

59

Димитрина Атанасова Кирилова

 

ПНС-ВТ-059 / 27.09.2022 г.

60

Румяна Павлова Маринова

 

ПНС-ВТ-060 / 27.09.2022 г.

61

Валентина Иванова Димова

 

ПНС-ВТ-061 / 27.09.2022 г.

62

Цветан Маринов Цветанов

 

ПНС-ВТ-062 / 27.09.2022 г.

63

Киро Йорданов Маринов

 

ПНС-ВТ-063 / 27.09.2022 г.

64

Ивелина Димитрова Тодорова

 

ПНС-ВТ-064 / 27.09.2022 г.

65

Костадин Недялков Костадинов

 

ПНС-ВТ-065 / 27.09.2022 г.

66

Денка Кънчева Георгиева

 

ПНС-ВТ-066 / 27.09.2022 г.

67

Силвия Стоянова Йорданова

 

ПНС-ВТ-067 / 27.09.2022 г.

68

Марин Василев Маринов

 

ПНС-ВТ-068 / 27.09.2022 г.

69

Генчо Тодоров Йорданов

 

ПНС-ВТ-069 / 27.09.2022 г.

70

Ангел Георгиев Павлев

 

ПНС-ВТ-070 / 27.09.2022 г.

71

Милена Стойчева Радкова-Тодорова

 

ПНС-ВТ-071 / 27.09.2022 г.

72

Стоян Александров Андреев

 

ПНС-ВТ-072 / 27.09.2022 г.

73

Йорданка Тодорова Прашанова

 

ПНС-ВТ-073 / 27.09.2022 г.

74

Александър Петков Коев

 

ПНС-ВТ-074 / 27.09.2022 г.

75

Румяна Иванова Димитрова

 

ПНС-ВТ-075 / 27.09.2022 г.

76

Пламен Стефанов Панов

 

ПНС-ВТ-076 / 27.09.2022 г.

77

Йоанна Любомирова Йосифова

 

ПНС-ВТ-077 / 27.09.2022 г.

78

Любомир Йосифов Ламбев

 

ПНС-ВТ-078 / 27.09.2022 г.

79

Димитър Марков Иванов

 

ПНС-ВТ-079 / 27.09.2022 г.

80

Васил Маринов Василев

 

ПНС-ВТ-080 / 27.09.2022 г.

81

Пламен Петров Минев

 

ПНС-ВТ-081 / 27.09.2022 г.

82

Калинка Иванова Стефанова

 

ПНС-ВТ-082 / 27.09.2022 г.

83

Милен Пламенов Петров

 

ПНС-ВТ-083 / 27.09.2022 г.

84

Огнян Стефанов Трифонов

 

ПНС-ВТ-084 / 27.09.2022 г.

85

Димчо Стефанов Димов

 

ПНС-ВТ-085 / 27.09.2022 г.

86

Милка Иванова Петрова

 

ПНС-ВТ-086 / 27.09.2022 г.

87

Светла Кирилова Маринова

 

ПНС-ВТ-087 / 27.09.2022 г.

88

Тодор Иванов Иванов

 

ПНС-ВТ-088 / 27.09.2022 г.

89

АНТОН СТАНЕВ АНГЕЛОВ

 

ПНС-ВТ-089 / 27.09.2022 г.

90

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ ЖИЛИЕВ

 

ПНС-ВТ-090 / 27.09.2022 г.

91

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ

 

ПНС-ВТ-091 / 27.09.2022 г.

92

ИВЕЛИН ЦАНКОВ ПЕТКОВ

 

ПНС-ВТ-092 / 27.09.2022 г.

93

ИВАН ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ

 

ПНС-ВТ-093 / 27.09.2022 г.

94

ДИАНА ПЕНЕВА МИНЧЕВА

 

ПНС-ВТ-094 / 27.09.2022 г.

95

РУМЯНКА СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА

 

ПНС-ВТ-095 / 27.09.2022 г.

96

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ

 

ПНС-ВТ-096 / 27.09.2022 г.

97

ХРИСТО ТОШКОВ СТАТЕЛОВ

 

ПНС-ВТ-097 / 27.09.2022 г.

98

ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ГЪРБАТИЛОВ

 

ПНС-ВТ-098 / 27.09.2022 г.

99

ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ЖИЛИЕВА

 

ПНС-ВТ-099/ 27.09.2022 г.

100

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ СИДЕРОВ

 

ПНС-ВТ-100 / 27.09.2022 г.

101

НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

ПНС-ВТ-101 / 27.09.2022 г.

102

ПРЕСЛАВ ИРИНОВ АРНАУДОВ

 

ПНС-ВТ-102 / 27.09.2022 г.

103

ДИМИТЪР НИКОВ ДЕРВИШЕВ

 

ПНС-ВТ-103 / 27.09.2022 г.

104

ЖИВКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

 

ПНС-ВТ-104 / 27.09.2022 г.

105

Михаил Любомиров Ченков

 

ПНС-ВТ-105 / 27.09.2022 г.

106

Цветанка Петрова Георгиева

 

ПНС-ВТ-106 / 27.09.2022 г.

107

Маринела Диянова Манафова

 

ПНС-ВТ-107 / 27.09.2022 г.

108

Борислав Бисеров Данаилов

 

ПНС-ВТ-108 / 27.09.2022 г.

109

Марияна Милчева Николова

 

ПНС-ВТ-109 / 27.09.2022 г.

110

Йоана Ивайлова Димитрова

 

ПНС-ВТ-110 / 27.09.2022 г.

111

Надежда Сашева Кукова

 

ПНС-ВТ-111 / 27.09.2022 г.

112

Радослав Добринов Димитров

 

ПНС-ВТ-112 / 27.09.2022 г.

113

Карина Илиева Катрева

 

ПНС-ВТ-113 / 27.09.2022 г.

114

Марияна Венциславова Петкова

 

ПНС-ВТ-114 / 27.09.2022 г.

115

Габриела Деянова Шилкова

 

ПНС-ВТ-115 / 27.09.2022 г.

116

Николай Ангелов Рашков

 

ПНС-ВТ-116 / 27.09.2022 г.

117

Георги Красимиров Георгиев

 

ПНС-ВТ-117 / 27.09.2022 г.

118

Гергана Георгиева Георгиева

 

ПНС-ВТ-118 / 27.09.2022 г.

119

Валентин Пенчев Попов

 

ПНС-ВТ-119 / 27.09.2022 г.

120

Валентин Димов Димов

 

ПНС-ВТ-120 / 27.09.2022 г.

121

Емилия Векилова Тисовска

 

ПНС-ВТ-121 / 27.09.2022 г.

122

Маргарита Николова Иванова

 

ПНС-ВТ-122 / 27.09.2022 г.

123

Мирослав Йорданов Иванов

 

ПНС-ВТ-123 / 27.09.2022 г.

 

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения