Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 2
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: определяне на броя на печатите на РИК- Велико Търново и член на комисията, който съвместно с председателя да маркира същите

На основание чл.64 и чл. 72. ал.1, т. I от Изборния кодекс и във връзка с Решение №1219-НС от 10.08.2022г. на ЦИК София, РИК-Велико Търново

РЕШИ:

 1. Печатите на Районната избирателна комисия - Велико Търново са три на брой.
 2. Определя Десислава Йонкова - Член на комисията, която съвместно с Председателя да маркира печатите на РИК.

За маркирането на печатите да се състави протокол и да се положат по три отпечатъка от всеки печат.

Настоящето решение подлежи на обжалване в три дневен срок от по късното по ред -обявяване/публикуване пред ЦИК - гр.София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:32 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения