Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 3
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: Наемане на специалисти - експерти към РИК

На основание т.7.1 и т.7.3 от Решение № 1200-НС от 02.08.2022г. на ЦИК София, за подпомагане дейността на РИК за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите народни представители на 2 октомври 2022г.  може да се наемат специалисти-експерти. Въз основа на подадени заявления и след проведени обсъждания, Районна избирателна комисия - Велико Търново,

РЕШИ:

За подпомагане дейността на РИК за периода от назначаване на комисията 13.08.2022 г. до 14 дни от произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г. да се наемат двама специалист- експерти с месечно възнаграждение от 850 лв.

Определя за специалист-експерти следните лица:

- ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ, ЕГН ***, с постоянен адрес ***

-  КРАСЕН ЛАКОВ ЛАКОВ, ЕГН ***, с постоянен адрес ***

Препис от решението да се предостави на Областна администрация Велико Търново за сключване на договор с лицата.

Настоящото решение подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване ред ЦИК – гр. София

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:33 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения