Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 319
Велико Търново, 01.10.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Горна Оряховица

Постъпило е предложение с вх. №471/01.10.2022 г. от упълномощен представител на ПП ДПС за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Горна Оряховица.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

                Р Е Ш И:

 

  1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040600070, община Горна Оряховица Десислава Николова Цветкова – член, като на негово място НАЗНАЧАВА МОНИКА МАРИНОВА ПУЛОВА, ЕГН: ……, тел. ………;

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения