Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 4
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: Наемане на специалисти – технически сътрудници към РИК

На основание т.7.2 и т.7.3 от Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК София, за подпомагане дейността на РИК В.Търново за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите народни представители на 2 октомври 2022г.  може да се наемат специалисти-технически сътрудници. Въз основа на подадени заявления и след проведени обсъждания, Районна избирателна комисия - Велико Търново

                                                                        Р Е Ш И:

 

 1. За подпомагане дейността на РИК В.Търново за периода от назначаване на комисията 13.08.2022 г. до 14 дни от произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г. да се наемат четирима специалисти – технически сътрудници с месечно възнаграждение от 640 лева.

 

 1.  Определя за специалисти – технически сътрудници следните лица:
 • Мирослава Христова Стоянова, ЕГН ***, адрес: ***
 • Радослав Николаев Димитров, ЕГН ***, адрес: ***
 • Ясмин Сурай Ахмед, ЕГН ***, адрес: ***
 • Садет Ахмед Мурад-Узунова, ЕГН ***, адрес: ***

Препис от решението да се предостави на Областна администрация – Велико Търново за сключване на договор с лицата.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред – обявяване/публикуване пред ЦИК – гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:34 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения