Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 5
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.7, чл.152, т.2 и чл.153, ал.1 от ИК, както и на основание т.17 от раздел VІ. „Срок за регистрация“ на Решение  № 1227-НС от 10.08.2022г. на ЦИК София, Районните избирателни комисии незабавно след назначаването си приемат решение, с което определят срока за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители. В тази връзка, РИК-Велико Търново

 

Р Е Ш И :

 

 1. Определя 15 август 2022г. за начална дата за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 02 октомври 2022г.
 2. Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК-В.Търново, считано от 9:00 до 17:00 часа.
 3. Определя 17:00 часа на 22/двадесет и втори/ август 2022г. за краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 02 октомври 2022г.

Настоящето решение подлежи на обжалване в три дневен срок от по късното по ред -обявяване/публикуване пред ЦИК - гр.София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:34 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения