Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 54
Велико Търново, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

С вх. № 89/30.08.2022г. в 10:45 ч. в РИК - Велико Търново е постъпило предложение от КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от упълномощения представител Иван Христов Денев, във връзка с регистрация на кандидатска листа за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

            Към заявлението са приложени следните изискуеми от Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК, подписано от Иван Христов Денев – представляващ коалицията (Приложение № 59-НС);
 2. Заявления-декларация от кандидатите в листата (Приложение № 61-НС) – 16 бр.;
 3. Пълномощно, подписано от представляващия коалицията Елена Маргаритова Нонева, Йордан Тодоров Гергов и Иван Цветанов Павлов към Иван Христов Денев, да представлява коалицията пред РИК 04 Велико Търново.

 

Предложението е заведено под вх. № 23/30.08.2022г. в регистъра на РИК - Велико Търново (Приложение № 63-НС от изборните книжа) на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022г.

            КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г. с Решение № 1308-НС/17.08.2022г. на ЦИК.           

            РИК-Велико Търново намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатската листа на КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 и чл. 258, ал.1 от ИК и Решение № 1229-НС/11.08.2022г. на ЦИК, РИК – Велико Търново:

 

                                                                         РЕШИ:

 

1.Регистрира кандидатска листа на КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022г. в Четвърти изборен район-Велико Търново, а именно:

         1.  Иван Христов Денев 

         2.  Пламен Нейчев Латев                                    

         3.  Йовко Добрев Йовков                                    

         4  Иван Григоров Димитров                                    

         5.  Огнян Цанков Цанев

         6.  Александра Дилянова Ананиева

 

2. Издава удостоверения на регистрираните от кандидатската листа на КП „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ“ кандидати за народни представители за изборите, насрочени на 02.10.2022 г., в Четвърти изборен район-Велико Търново.

 

           Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 30.08.2022 в 17:24 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения