Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 55
Велико Търново, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

С вх. № 90/30.08.2022г. в 11,00 ч. в РИК - Велико Търново е постъпило предложение от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Сали Карадайъ - Председател, във връзка с регистрация на кандидатска листа за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

            Към заявлението са приложени следните изискуеми от Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК, подписано от Мустафа Сали Карадайъ – представляващ партията (Приложение № 59-НС);
 2. Заявления-декларация от кандидатите в листата (Приложение № 61-НС) – 16 бр.;
 3. Пълномощно, подписано от представляващия партията Мустафа Сали Карадайъ към Санер Гюнай Узунали, да представлява партията пред РИК 04 Велико Търново.

 

Предложението е заведено под вх. № 24/30.08.2022г. в регистъра на РИК - Велико Търново (Приложение № 63-НС от изборните книжа) на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022г.

             ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г. с Решение № 1296-НС/17.08.2022г. на ЦИК.           

            РИК-Велико Търново намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 и чл. 258, ал.1 от ИК и Решение № 1229-НС/11.08.2022г. на ЦИК, РИК – Велико Търново:

 

                                                                         РЕШИ:

 

1.Регистрира кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022г. в Четвърти изборен район-Велико Търново, а именно:

           

Три имена

ЕГН

1

Йордан Кирилов Цонев

 

 

2

Имрен Исметова Мехмедова

 

 

3

Мастън Османов Мастънов

 

 

4

Фатме Билялова Етемова

 

 

5

Сунай Хасанов Мунков

 

 

6

Елин Елинов Андреев

 

 

7

Мъстън Феимов Еминов

 

 

8

Алекбер Исмет Абил

 

 

9

Федя Зафиров Дервишев

 

 

10

Атанас Дончев Бъчваров

 

 

11

Санер Гюнай Узунали

 

 

12

Пламен Маринов Маринов

 

 

13

Андрей Иванов Илиев

 

 

14

Йонуз Мустафов Кючюков

 

 

15

Мустафа Айдънов Мустафов

 

 

16

Гюнай Мюмюнов Далоолу

 

 

           

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, кандидати за народни представители за изборите, насрочени на 02.10.2022 г., в Четвърти изборен район-Велико Търново.

 

           Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 30.08.2022 в 17:24 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения