Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 56
Велико Търново, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

С вх. № 91/30.08.2022г. в 11.35 ч. в РИК - Велико Търново е постъпило предложение от политическа партия КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, представлявана от упълномощените представители – Йордан Георгиев Байчев и Любомир Христов Марков, във връзка с регистрация на кандидатска листа за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

            Към заявлението са приложени следните изискуеми от Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение по чл.255, ал.1 от ИК, подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов (Приложение № 59-НС);
 2. Заявления-декларация от кандидатите в листата (Приложение № 61-НС) – 16 бр.

Предложението е заведено под вх. № 25/30.08.2022г. в регистъра на РИК - Велико Търново (Приложение № 63-НС от изборните книжа) на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022г.

            КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г. с Решение № 1291-НС/17.08.2022г. на ЦИК.           

В изпълнение на Решение № 1129-НС/29.08.2022 г. на ЦИК РИК – Велико Търново извърши проверка на всички  представени документи от КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в системата на ГД „ГРАО“. След направената проверка, се установи, че в РИК – Велико Търново не може да бъде отворен електронният документ – декларация от кандидата Илза Начкова Христова. РИК – Велико Търново даде указания в срок до 17:00 часа да бъде представено заявление – декларация Приложение № 61-НС на кандидата Илза Начкова Христова във формат, четим от информационната система, с която е възложено на РИК – Велико Търново да работи. В указания срок в РИК – Велико Търново бе представено заявление – декларация Приложение № 61-НС от Илза Начкова Христова на хартиен носител.

            РИК-Велико Търново намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатската листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 8 ИК, във връзка чл. 255 и чл. 258, ал. 1 от ИК и Решение № 1229-НС/11.08.2022г. на ЦИК, РИК – Велико Търново:

 

                                                                         РЕШИ:

 

 1. Регистрира кандидатска листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022г. в Четвърти изборен район-Велико Търново, а именно:

 

 1. Людмила Николаева Илиева, с ЕГН:
 2. Владислав Димитров Иванов, с ЕГН:
 3. Пенчо Георгиев Пандъков, с ЕГН:
 4. Мавроди Евстатиев Калейнски, с ЕГН:
 5. Любомир Христов Марков, с ЕГН:
 6. Илза Начкова Христова, с ЕГН:
 7. Красимир Тодоров Кръстев, с ЕГН:
 8. Катерина Иванова Милушева, с ЕГН:
 9. Силвия Йорданова Маркова, с ЕГН:
 10. Радослав Чавдаров Иванов, с ЕГН:
 11. Ивайло Владимиров Вълчев, с ЕГН:
 12. Таня Илкова Илиева, с ЕГН:
 13. Красимир Антонов Труфев, с ЕГН:
 14. Иван Марианов Христов, с ЕГН:
 15. Калоян Милков Янков, с ЕГН:
 16. Димитър Пламенов Къцарков, с ЕГН:

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните от кандидатската листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ кандидати за народни представители за изборите, насрочени на 02.10.2022 г., в Четвърти изборен район-Велико Търново.

           Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 30.08.2022 в 17:25 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения