Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 57
Велико Търново, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

С вх. № 92/30.08.2022г. в 12,25 ч. в РИК - Велико Търново е постъпило предложение от ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД), представлявана от Георги Стефанов Неделчев чрез пълномощника Севина Краснодарова Хаджийска- пълномощник съгласно приложено пълномощно, във връзка с регистрация на кандидатска листа за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

          Към заявлението са приложени следните изискуеми от Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК, подписано от Севина Краснодарова Хаджийска – представляващ партията (Приложение № 59-НС);
 2. Заявления-декларация от кандидатите в листата (Приложение № 61-НС) – 3 бр.;
 3. Пълномощно, подписано от представляващия партията Георги Стефанов Неделчев към Севина Краснодарова Хаджийска, да представлява партията пред РИК 04 Велико Търново.

 

Предложението е заведено под вх. № 26/30.08.2022г. в регистъра на РИК - Велико Търново (Приложение № 63-НС от изборните книжа) на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022г.

          ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД), е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г. с Решение № 1297-НС/17.08.2022г. на ЦИК.           

          РИК-Велико Търново намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатската листа на ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) поради което и на основание чл.72, ал.1, т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 и чл. 258, ал.1 от ИК и Решение № 1229-НС/11.08.2022г. на ЦИК, РИК – Велико Търново:

 

РЕШИ:

 

1.Регистрира кандидатска листа на ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД), за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022г. в Четвърти изборен район-Велико Търново, а именно:

         

Три имена

ЕГН

1

Стоян Иванов Динков

 

 

2

Хриска Георгиева Маркова

 

 

3

Христо Вачев Вачев

 

 

           

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните от кандидатската листа на ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД), кандидати за народни представители за изборите, насрочени на 02.10.2022 г., в Четвърти изборен район-Велико Търново.

 

           Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 30.08.2022 в 17:25 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения