Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 59
Велико Търново, 30.08.2022

ОТНОСНО: Поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 36/ 29.08.2022г. на РИК – Велико Търново за Регистриране на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

След извършена служебна проверка РИК – Велико Търново установи, че е допусната очевидна фактическа грешка при изписване на името на политическата партия , поради което и на основание чл. 62, ал.2 от АПК,  Районната избирателна комисия- Велико Търново 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №36 от 29.08.2022г. на РИК – Велико Търново, като вместо ПП „ПАРТИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ да се чете ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“

        

           Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 30.08.2022 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения