Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 61
Велико Търново, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

С вх. № 76/29.08.2022г. в 11,45ч. в РИК - Велико Търново е постъпило предложение от политическа партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, представлявана от Николай Симеонов Малинов, във връзка с регистрация на кандидатска листа за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

           

Към заявлението са приложени следните изискуеми от Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение по чл.255, ал.1 от ИК, подписано от Николай Симеонов Малинов – представляващ партията, съгласно приложено към заявлението пълномощно, подписано от представляващия партията (Приложение № 59-НС);
 2. Заявления-декларация от кандидатите в листата (Приложение № 61-НС) – 10 бр.;
 3. Пълномощно подписано от представляващия партията Николай Симеонов Малинов към Валентин Груев Григоров.
 4. Пълномощно подписано от Валентин Груев Григоров към Светлана Ненчева Лакова.

Предложението е заведено под вх. № 76/29.08.2022г. в регистъра на РИК - Велико Търново (Приложение № 63-НС от изборните книжа) на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022г.

            Политическа партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г. с Решение № 1302-НС/17.08.2022г. на ЦИК.           

В изпълнение на Решение № 1229-НС/11.08.2022г. на ЦИК, РИК – Велико Търново извърши проверка на всички  представени документи от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в системата на ГД „ГРАО“. След направената проверка, се установи че кандидата посоченото под номер 3 в кандидатската листа – Стефани Румянова Райнова не отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България. РИК – Велико Търново даде указания за отстраняване на констатираните несъответствия на упълномощения представител Светлана Ненчева Лакова чрез обаждане на посочения телефон за контакти с указан срок за отстраняване до 17,00 часа  на 30.08.2022г. В указания срок, несъответствията не бяха отстранени.

            По отношение на останалите кандидати, РИК-Велико Търново намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатската листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, поради което и на основание чл.72, ал.1, т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 и чл. 258, ал.1 от ИК и Решение № 1229-НС/11.08.2022г. на ЦИК, РИК – Велико Търново:

 

                                                                         РЕШИ:

1.Регистрира кандидатска листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022г. в Четвърти изборен район-Велико Търново, а именно:

 

Име

ЕГН

 1

Светлана Ненчева Лакова

 

2

Йото Борисов Йотов

 

3

 

 

4

Смилен Димитров Димитров

 

5

Стефан Димитров Попов

 

6

Йорданка Николова Мицева

 

7

Иво Стоянов Иванов

 

8

Дарина Петрова Занева

 

9

Камен Николов Колев

 

10

Кремена Илиева Йорданова

 

 

 1. Отказва регистрацията на лицето Стефани Румянова Райнова, посочено под номер 3 в кандидатската листа, поради констатирани несъответствия, а именно кандидатът не отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България.
 2. Издава удостоверения на регистрираните от кандидатската листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ кандидати за народни представители за изборите, насрочени на 02.10.2022 г., в Четвърти изборен район-Велико Търново.

 

   Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 30.08.2022 в 17:29 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения