Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 7
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Община Велико Търново за произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание,  чл.72, ал.1, т.6 и  чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение № 1203-НС от 04.08.2022  г. на ЦИК и Заповед № РД 22-1507/10.08.2022 г. на Кмета на община Велико Търново, Районна избирателна комисия Велико Търново,

 

Р Е Ш И:

            Определя единната номерация на избирателните секции в община Велико Търново за произвеждането за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

 040400001, 040400002, 040400003, 040400004, 040400005, 040400006, 040400007, 040400008, 040400009, 040400010, 040400012, 040400013, 040400014, 040400015, 040400016, 040400017, 040400018, 040400019, 040400020, 040400021, 040400022, 040400023, 040400024, 040400025, 040400026, 040400027, 040400028, 040400029, 040400030, 040400031, 040400032, 040400033, 040400034, 040400035, 040400036, 040400037, 040400038, 040400039, 040400040, 040400041, 040400042, 040400043, 040400044, 040400045, 040400046, 040400047, 040400048, 040400049, 040400050, 040400051, 040400052, 040400053, 040400054, 040400055, 040400056, 040400057, 040400058, 040400059, 040400060, 040400061, 040400062, 040400063, 040400064, 040400065, 040400066, 040400067, 040400068, 040400069, 040400070, 040400071, 040400072, 040400073, 040400074, 040400075, 040400076, 040400077, 040400078, 040400079, 040400080, 040400081, 040400082, 040400083, 040400084, 040400085, 040400086, 040400087, 040400088, 040400089, 040400090, 040400091, 040400092, 040400095, 040400096, 040400097, 040400098, 040400099, 040400100, 040400101, 040400102, 040400103, 040400104, 040400105, 040400106, 040400107, 040400108, 040400109, 040400110, 040400111, 040400112, 040400113, 040400114, 040400115, 040400116, 040400117, 040400118, 040400119, 040400120, 040400121, 040400122, 040400123, 040400124, 040400125, 040400126, 040400127, 040400128, 040400129, 040400130, 040400131, 040400132, 040400133, 040400134, 040400135, 040400137, 40400138,  040400139,  040400140, 040400141, 040400142.

           Препис от решението да се предостави на Община Велико Търново.           

             Настоящето решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по късното по ред -обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:35 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения