Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 72
Велико Търново, 01.09.2022

ОТНОСНО: Определяне брой на ПСИК на територията на община Сухиндол

Постъпила е Заповед № РД-02-06-191/29.08.2022г. на Кмета на община Сухиндол, заведена под вх. № 82/29.08.2022 г. във входящия регистър на РИК- В. Търново, с която се образува един брой ПСИК на територията на общината, утвърждаване на нейната номерация и адрес.

На проведените консултации парламентарно представените партии и коалиции са постигнали съгласие относно разпределението на ръководството и състава на ПСИК и са предложили необходимия брой членове. Налице са всички нормативно изискуеми документи.

Предвид горното и чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 72, ал. 1, т. 4 и 6 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 1. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Сухиндол да бъде разкрита 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/.
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК - 7 /седем/ броя, съобразно броя на подадените заявления за гласуване с ПСИК в Община Сухиндол за произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.
 3. ОПРЕДЕЛЯ единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия в Община Сухиндол - 043200009.
 4. Назначава ПСИК за община Сухиндол в състав:

 

Тодор Христов Алтънов, ЕГН - председател

Милен Иванов Милчев, ЕГН - зам. председател

Митко Антонов Карагеров, ЕГН - секретар

Златко Митев Златев, ЕГН - член

Милена Ангелова Караиванова, ЕГН - член

Десислава Анчева Бодурова, ЕГН - член

Теодосия Валериева Иванова, ЕГН - член

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 01.09.2022 в 17:30 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения