Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 74
Велико Търново, 01.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на кандидат, регистриран в кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Постъпило е заявление от Николай Станчев Цонев, заведено под № 110/ 01.09.2022 г. във входящия регистър на РИК – Велико Търново с искане да бъде заличена регистрацията му като кандидат за народен представител в Изборен район 04 – Велико Търново от кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

В резултат на извършена проверка РИК - Велико Търново установи следното: със свое решение № 39 от 29.08.2022 г. е регистрирала кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, като под номер 10 фигурира името на Николай Станчев Цонев с ЕГН ***. На така регистрирания кандидат му е издадено Удостоверение с номер 63-10- НС / 29.08.2022 г.

С оглед правомощията на РИК-В.Търново по чл.72. ал.1, т.8 от ИК и т.27, раздел VI от Решение № 1229-НС/11.08.2022г. на ЦИК, РИК – Велико Търново, РИК – Велико Търново:

                                                                  РЕШИ:

ЗАЛИЧАВА в кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ регистрираното под номер 10 лице Николай Станчев Цонев с ЕГН ***.

АНУЛИРА издаденото Удостоверение 63-10- НС / 29.08.2022 г. на лицето Николай Станчев Цонев с ЕГН ***.

Върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат да се вписва „заличен“.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по - късното по ред - обявяване/публикуване пред ЦИК - гр.София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 01.09.2022 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения