Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 75
Велико Търново, 06.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

Постъпило е предложение вх. № 115/05.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, за извършване на промяна в състави на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

                Р Е Ш И:

 

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042600008, Георги Кирилов Георгиев с ЕГН .. – зам. председател и на негово място НАЗНАЧАВА Данка Иванова Стефанова, ЕГН .., тел: .. ;

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042600008, Данка Иванова Стефанова с ЕГН .. – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Саша Начева Тодорова, ЕГН .., тел: .. ;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 06.09.2022 в 11:11 часа

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения