Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 76
Велико Търново, 06.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 68/01.09.2022г. на РИК – Велико Търново за назначаване на състави на СИК на територията на Община Свищов за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 116/05.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за отстраняване на допуснати очевидни фактически грешки в лични данни на членове на СИК на територията на Община Свищов.

След извършена служебна проверка РИК – Велико Търново установи, че са допуснати очевидни фактически грешки в лични данни на членове от съставите на СИК на територията на Община Свищов, назначени с Решение № 68/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново.

Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК Районната избирателна комисия- Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 68/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново, като занапред

 

ДА СЕ ЧЕТЕ

№         СИК                Имена                                                 Длъжност       ЕГН

 1. 042800024 Кремена Альошева Иванова                     член                ---
 2. 042800058 Миглена Александрова Димитрова         член                ---
 3. 042800070 Бориска Страхилова Йорданова               председател   ---
 4. 042800074 Анелия  Стефчова Йозова             член                ---       

 Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 06.09.2022 в 11:11 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения