Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 77
Велико Търново, 06.09.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина и тираж на бюлетини

С вх. № 118/06.09.2022г. на РИК-Велико Търново е получено писмо НС-15-109/05.09.2022 г. от ЦИК във връзка с одобряване на графични файлове за предпечатен образец на бюлетина и тираж на бюлетини за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

С оглед горното и във връзка с т.5 и 6 от Решение 1266-НС от 15.08.2022 г. на ЦИК, РИК-Велико Търново разгледа изпратените проекти на графични файлове за предпечатен образец на бюлетина за избори за народни представители и бюлетина народни представители на 02 октомври 2022г., както и прецени необходимия за нормалното провеждане на изборния процес тираж на бюлетини за Четвърти изборен район-Великотърновски.

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК и т.5 и т.6 от Решение 1266-НС от 15.08.2022 г. на ЦИК, РИК-Велико Търново, РИК- Велико Търново,

РЕШИ:

 

 1. ОДОБРЯВАпроект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина за избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., за Четвърти изборен район-Великотърновски, съгласно приложение, неразделна част от решението.
 2. ОДОБРЯВАтираж на бюлетина за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. за Четвърти изборен район – Великотърновски- 207 400 броя.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 06.09.2022 в 11:11 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения