Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 78
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпило е предложение вх. № 121/07.09.2022 г. от упълномощен представител на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, за извършване на промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

                Р Е Ш И:

 

 

1.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400131, Красимир Колев Иванов с ЕГН *** – член и на негово място НАЗНАЧАВА Никола Мирчев Кърчев, ЕГН ***, тел: *** ;

2.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400137, Николай Маринов Славчев с ЕГН *** – член и на негово място НАЗНАЧАВА Огнян Георгиев Петков, ЕГН ***, тел: ***;

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:01 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения