Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 78
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпило е предложение вх. № 121/07.09.2022 г. от упълномощен представител на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, за извършване на промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

                Р Е Ш И:

 

 

1.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400131, Красимир Колев Иванов с ЕГН *** – член и на негово място НАЗНАЧАВА Никола Мирчев Кърчев, ЕГН ***, тел: *** ;

2.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400137, Николай Маринов Славчев с ЕГН *** – член и на негово място НАЗНАЧАВА Огнян Георгиев Петков, ЕГН ***, тел: ***;

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:01 часа

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения