Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 79
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 62/01.09.2022г. на РИК – Велико Търново за назначаване на състави на СИК на територията на Община Велико Търново за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 122/07.09.2022 г. от упълномощен представител на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ за отстраняване на допуснати очевидни фактически грешки в лични данни на членове на СИК на територията на Община Велико Търново.

След извършена служебна проверка РИК – Велико Търново установи, че са допуснати очевидни фактически грешки в лични данни на членове от съставите на СИК на територията на Община Велико Търново, назначени с Решение № 62/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново.

Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК Районната избирателна комисия- Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 62/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново, като занапред

 

ДА СЕ ЧЕТЕ

№        СИК               Имена                                                Длъжност      ЕГН

 1. 040400017 Десислава Иванова Пеева                      член               
 2. 040400034 Йоана Марио Стефанова                        член               
 3. 040400035 Магдалена Иванова Ангелова                член                           

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:03 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения