Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 8
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Община Горна Оряховица за произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание,  чл.72, ал.1, т.6 и  чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение № 1203-НС от 04.08.2022  г. на ЦИК и Заповед № 2727/08.08.2022 г. на Кмета на община Горна Оряховица, Районна избирателна комисия Велико Търново,

 

Р Е Ш И:

            Определя единната номерация на избирателните секции в община Горна Оряховица за произвеждането за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

040600002, 040600004, 040600005, 040600006, 040600007, 040600008, 040600009, 040600010, 040600011, 040600012, 040600013, 040600014, 040600015, 040600016, 040600018, 040600019, 040600020, 040600021, 040600022, 040600024, 040600025, 040600026, 040600028, 040600029, 040600030, 040600031, 040600032, 040600033,   040600035, 040600036, 040600037, 040600038, 040600039, 040600041, 040600042, 040600043, 040600045, 040600046, 040600050, 040600051, 040600052, 040600053, 040600054, 040600058, 040600059, 040600060, 040600061, 040600063, 040600065, 040600066, 040600067, 040600068, 040600069, 040600070, 040600071, 040600072, 040600073, 040600074, 040600075, 040600076, 040600077, 040600078, 040600079, 040600081 и 040600082.

           Препис от решението да се предостави на Община Горна Оряховица.           

             Настоящето решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по късното по ред -обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:35 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения