Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 80
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Определяне брой на ПСИК на територията на община Горна Оряховица, определяне единна номерация и назначаване членове ПСИК

Постъпила е Заповед № 3186/07.09.2022г. на Кмета на община Горна Оряховица, заведена под вх. № 123/07.09.2022 г. във входящия регистър на РИК- В. Търново, с която се образува един брой ПСИК на територията на общината, утвърждаване на нейната номерация и адрес.

На проведените на 24.08.2022 г. консултации, парламентарно представените партии и коалиции са постигнали съгласие относно разпределението на ръководството и състава на ПСИК и са предложили необходимия брой членове. Налице са всички нормативно изискуеми документи.

Предвид горното и чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 72, ал. 1, т. 4 и 6 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 1. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Горна Оряховица да бъде разкрита 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/;
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК - 5 /пет/ броя;
 3. ОПРЕДЕЛЯ единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия в Община Горна Оряховица - 040600083.
 4. Назначава ПСИК за община Горна Оряховица в състав:

 

Анелия Светославова Токмакчиева, ЕГН - председател

Галина Йорданова Тодорова, ЕГН - зам. председател

Венцислав Христомилов Димитров, ЕГН - секретар

Любка Иванова Вачева, ЕГН                     - член

Маргарита Маринова Тодорова, ЕГН - член

     

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:04 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения