Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 81
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Елена

Постъпило е предложение вх. № 124/08.09.2022 г. от упълномощен представител на Коалиция „Продължаваме промяната“, за извършване на промяна в състави на СИК на територията на Община Елена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

 

1.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300002 гр. Елена, Лазарина Николаева Кочева с ЕГН -- – член и на негово място НАЗНАЧАВА Цанка Христова Христова, ЕГН --, тел: -- ;

2.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300004 гр.Елена, Лиляна Петкова Въртикъщова с ЕГН -- – председател и на негово място НАЗНАЧАВА Райна Стойкова Георгиева, ЕГН --, тел: --;

3.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300006 гр. Елена, Дарина Георгиева Димитрова-Павлова с ЕГН --– секретар и на негово място НАЗНАЧАВА Цанка Петрова Христова, ЕГН --, тел: -- ;

4.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300010 село Беброво, общ. Елена, Венета Гатева Цонева с ЕГН ---- – член и на негово място НАЗНАЧАВА Виолета Христова Михайлова, ЕГН ---, тел: --- ;

5.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300011 село Блъсковци, общ. Елена, Виктор Мирославов Паничаров с ЕГН -- – зам.председател и на негово място НАЗНАЧАВА Пепа Димитрова Димитрова, ЕГН --, тел: --- ;

6.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300012 село Бойковци, общ. Елена, Елка Богданова Василева с ЕГН -- – председател и на негово място НАЗНАЧАВА Детелина Иванова Джурова, ЕГН --, тел: --- ;

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:04 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения