Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 82
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 63/01.09.2022г. на РИК – Велико Търново относно назначаване съставите на СИК на територията на Община Павликени.

Постъпило е предложение вх. № 125/08.09.2022 г. от упълномощен представител на КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА, с което се уведомява за допуснати очевидни фактически грешки в съставите на СИК  на територията на община Павликени.

След извършена проверка се установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в  Приложение № 1 на Решение № 63 от 01.09.2022г. на РИК – Велико Търново.

С оглед горното, на основание чл. 62, ал.2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 63 от 01.09.2022г. на РИК – Велико Търново, поради което:

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в  Приложение № 1 на Решение № 63 от 01.09.2022г. на РИК – Велико Търново, както следва:

 1. В СИК 042200010 вместо Генадии Ивов Иванов - член, да се чете Генади Ивов Иванов;
 2. В СИК 042200011 ЕГН на заместник-председателя Нели Ангелова Друмева да се чете- ЕГН ….;
 3. В СИК 042200039 вместо Цветелина Христова Давидова –член да се чете Цветомира Христова Давидова.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:05 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения