Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 83
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО, както и поправки на очевидни фактически грешки

Постъпило е предложение вх. № 127/08.09.2022 г. от упълномощен представител на Коалиция от партии „Продължаваме промяната“, за извършване на промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново, както и поправка на очевидни фактически грешки.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал.2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 62 от 01.09.2022г., както и съответните предложени замени на СИК, поради което:

 

                Р Е Ш И:

 

 1. Допуска поправка в Приложение № 1 към Решение № 62 от 01.09.2022г. на РИК, както следва:
 2. В СИК 040400003 името на секретаря на комисията да се чете –Даяна Марусева Банчева;
 3. 2. В СИК 040400009 вместо Тинка Павлова Тинкова да се чете- Тинка Павлова Минкова;
 4. В СИК040400030 вместо Никола Йорданов Спиридонов да се чете Никола Йорданов Спирдонов;
 5. В СИК040400039 името на секретаря на комисията да се чете –Анна Маринова Григорова.

 

 1. Извършва промени в следните СИК:
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400008 гр. Велико Търново, Пенка Колева Йонкова– председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Ангелинка Недялкова Цветкова, ЕГН, тел:;

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400018 гр. Велико Търново, Десислава Орлинова Димитрова– председател и на нейно място НАЗНАЧАВА Олга Неделчева Цонева, ЕГН, тел:;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400026 гр. Велико Търново, Петър Бранимиров Белчев– заместник- председател и на негово място НАЗНАЧАВА Бонка Димитрова Николова, ЕГН, тел:;

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:06 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения