Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 84
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Стражица, както и поправки на очевидни фактически грешки в СИК в община Сухиндол

Постъпило е предложение вх. № 128/08.09.2022 г. от упълномощен представител на Коалиция от партии „Продължаваме промяната“, за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Стражица, както и поправка на очевидна фактическа грешка в СИК 043200002 в община Сухиндол.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал.2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 66 от 01.09.2022г., както и съответните предложени замени на СИК в Община Стражица, поради което:

 

 

                Р Е Ш И:

 

 1. Допуска поправка в Приложение № 1 към Решение № 66 от 01.09.2022г. на РИК, като името на заместник –председателя на СИК 043200002 в гр. Сухиндол да се чете Албена Росинова Гърбова;

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 043100006 с. Антоново, общ. Стражица- Силвия Йонкова Иванова- член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Васил Георгиев Крумов

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:07 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения