Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 85
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Павликени

Постъпило е предложение вх. № 130/09.09.2022 г. от упълномощен представител на Коалиция от партии „ГЕРБ - СДС“, за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Павликени.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

 

                Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042200043 с. Сломер, общ. Павликени – Вероника Владимирова Топкова - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Бисерка Иванова Данева, с ЕГН **********, тел: **********;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:07 часа

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения