Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 86
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново и поправки на очевидни фактически грешки в СИК в Община Велико Търново

Постъпило е предложение вх. № 134/09.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“, за извършване на промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново, както и поправка на очевидни фактически грешки в лични данни на членове на СИК в Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 62 от 01.09.2022 г., както да извърши промяна в състав на СИК в Община Велико Търново, поради което:

 

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Приложение № 1 към Решение № 62/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново, като занапред

 

ДА СЕ ЧЕТЕ

№        СИК               Имена                                                Длъжност                  ЕГН

 1. 040400047 Бистра Сергеева Кирякова                      член                           
 2. 040400048 Яни Илиев Илиев                                    член                           
 3. 040400050 Радослав Димитров Вутов                       член                           
 4. 040400051 Димитрина Анастасова Джурова              зам.председател       
 5. 040400054 Ивелин Ганчев Бончев                            член                           
 6. 040400059 Саша Кирчева Павлова                           член                           
 7. 040400062 Камелия Красимирова Баирова               член                           
 8. 040400073 Надежда Любомирова Бенкова                член                           

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400083, общ. Велико Търново- Росица Димитрова Иванова- секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Татяна Минева Жекова

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:09 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения