Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 87
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Елена

Постъпило е предложение вх. № 135/09.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Елена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

 

                Р Е Ш И:

 

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300018, общ. Елена – Калинка Николаева Бонева- секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Иван Иванов Райков,;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300019, общ. Елена – Розка Димитрова Тотева- секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Ивелина Иванова Шалаверова,;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300020, общ. Елена – Димо Георгиев Димов- председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Нели Николаева Абаджиева,;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300020, общ. Елена – Миглена Александрова Звездева- член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Димитър Недев Димитров,;
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300024, общ. Елена – Моно Недялков Монов- председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Ивайло Руменов Райков,;
 6. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300029, общ. Елена – Стоян Пенчев Деведжиев- секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Рени Димитрова Райкова,

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

 

 

Председател:

Николай Красимиров Илиев

 

Секретар:

Диана Филипова

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:11 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения