Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 88
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпило е предложение вх. № 141/13.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за извършване на промени в състави на СИК, както и поправки на очевидни фактически грешки в лични данни на членове на СИК в Община Велико Търново на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 62 от 01.09.2022 г., както да извърши замяна на СИК в Община Велико Търново, поради което:

 

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 62/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново, като занапред

 

ДА СЕ ЧЕТЕ

№ СИК               Имена                                                Длъжност                  ЕГН

 1. 040400016 Силвия Ангелова Ангелова           председател               ***
 2. 040400049 Ангел Тодоров Христов               зам. председател       ***
 3. 040400105 Иванина Ивайлова Иванова                     член                ***
 4. 040400109 Маргаритка Василева Пенчева                член                ***

           


            II.

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400001, общ. Велико Търново – Стоян Стефанов Тодоров - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Тихомир Венелинов Иванов, с ЕГН ***, тел: ***;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400005, общ. Велико Търново – Христо Стоев Костов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Стоян Стоянов Тодоров, с ЕГН ***, тел: ***;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400006, общ. Велико Търново – Тихомир Венелинов Иванов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Христо Стоев Костов, с ЕГН ***, тел: ***;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400026, общ. Велико Търново – Младенка Маркова Енчева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Мария Христова Кишева, с ЕГН ***, тел: ***;
 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400062, общ. Велико Търново - Пламен Христов Проданов председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Карина Йорданова Стоянова, с ЕГН: ***, тел: ***;
 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400112, общ. Велико Търново - Иван Иванов Иванов член, като на негово място НАЗНАЧАВА Иванка Василева Христова, с ЕГН: ***, тел. ***;
 7. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400138, общ. Велико Търново – Катя Христова Василева секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Светлана Митева Димова, с ЕГН ***, тел: ***;
 8. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400070, общ. Велико Търново - Дея Константинова Колева заместник председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Десислава Антонова Зарзаланова, с ЕГН ***, тел: ***;

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:12 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения